Huvik II avløste Huvik I i 1908.

Les mer

I juni 1905 var Granholmen etablert som et populært utfluktssted om sommeren, og Johansen byde een serveringsvilla på Granholmen, hvor man kunne få kjøpt kaffe til 5 øre koppen og smørbrød tuil 3 øre for ett smørbrød. Det var fru Johansen som stod for driften av bevertningen. Billettprisen for tur - retur Sandefjor brygge - Granholmen var 40 øre.

Rutetidene til Granholmen var hver dag  kl 15, 18 og 20, og siste båt tilbake til byen kl 22.

Båtene gikk også i rute til Langeby, Vannøya og Kjerringvik, men ikke daglig.

 

Kilde: Sandefjords Hitorie gjennom Sandefjords Blad
Bearbeidet og tilrettelagt av Lardex Bildeklubb.net