Båten, som var bygget i Karlstad i 1884, var åpen med et lite rekkverk rundt som beskyttelse. Dampmaskinen var 1-sylindret og ytet 3 hk, med et arbeidstrykk på 75. Båten het Rap og var bygget av jern.
I Sandefjord ble båten klargjort og fikk sertifikat for transport av 34 passasjerer. Båten ble satt inn i ordinær rutefart fra ny brygge rett ned for Samvirkelaget i pinsen 1902.
Prisen for fergeturen over fjorden var 5 øre for de som brukte båten daglig, og 10 øre for andre. Disse takstene holdt seg til fergedriften ble nedlagt i 1957.
Kilde: "Slippen" på Huvik av Per Angell-Hansen.