Johan i Berget ble en kar her ute kalt, og han ble født her ute i 1868. Etter 1905 var det planer om å bygge et stort fort her ute, og 1916 ble stedet kjøpt av Forsvarsdepartementet. Stedet var i mange år  leid ut som sommersted, men alle leieforhold opphørte da Staten overdro området til Friluftsrådet. Hovedhuset ble revet i 1966, og alle spor etter bygninger Berget er borte, bortsett fra  noen solbærbusker.

Kilde Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

Bearbeidet av Lardex Bildeklubb.net

Se bilde av stedet idag