Vestfold Krets av Indremisjonen kjøpte allerede i 1939 det gamle Kystsanatorium og Pensjonat Strand på Østerøya, og gjorde det om til Strand Leirsted, til bruk i sitt barne- og ungdomsarbeide. Men lenge før dette, allerede 1903 står det referert i Sandefjords Blad, at det første møtet ble holdt, med foredrag og samtaler av kristelig art, foranlediget av den ungdomsvekkelse, som da hadde startet opp i distriktet.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.

Strand leirsted eies nå av Normisjon region Vestfold/Buskerud og drives med kristen profil, og er et rusfritt sted med egne leirer og utleie til eksternes leirer, konferanse og selskaper.