De store gårdene Haukerød og Hunstok har ligget ved Hunstok-krysset i flere hundre år, Haukerød­­gården på sørsiden av Raveien, Hunstokgården på nordsiden.

Les mer

Haukerød gård har lange tradisjoner for gårdsdrift, og som lensmannsgård, tingsted og skyss-stasjon. På 1700-tallet ble gården delt i to, Haukerød nordre og søndre. -- På 1800-tallet drev Anders Tolvsen Haukerød nordre, og i 1828 kjøpte enken, Anne Marie Tolvsen, eiendommen av Staten. I 1869 overtok Haavald Johnsen gården; senere gikk den over til Aleksander Abrahamsen. I hans tid ble gården en av Sandars største. I 1957 ble gården skjøtet over til sønnen, Haavald. Året etter kjøpte broren, Knut Abrahamsen, hovedbygg og uthus på gården. - - I 1860 overtok Hans Nilsen Haukerød søndre på auksjon, med skyss-stasjon og gjest­giveri. Åtte år senere overtok sønnen, Nils Hansen, gården, før den i 1874 ble solgt til Thor Tholfsen, som drev den som en av Sandars største. På 1870- og 1880-tallet drev han søndre skyss-stasjonen, sammen med Haavald Johnsen på Haukerød nordre. I 1908 overtok sønnen, Tholf Tholfsen, gården. Han drev også sagbruk på Haukerød. Sagbruket ble total­skadet i brann i 1921, og i 1925 solgte han gården til brødrene Haavald og Knut Abrahamsen på Haukerød nordre.

 

Anders Tolvsen overtok Hunstok gård etter sine foreldre, og kjøpte i tillegg statens andel av gården i 1836. 10 år senere kjøpte han også Haukerød nordre, flyttet dit og drev Hunstok gård som underbruk. Han eide i tillegg jord på Pindsle og Sem, og var en av de største jordeierne i distriktet. Etter at han døde, ble Hunstok gård solgt flere ganger, før den i 1874 gikk over til Haavald Abrahamsen Vaggestad, som drev gården opp til et mønsterbruk. Han flyttet også gården opp til Raveien, der den nå ligger. Senere forble gården i familien, og i 1909 overtok Einar Abrahamsen gården.

 

Kilde: Møller, Vilhelm. Sandar.

Bearbeidet av Lardex