Under andre verdenskrig satte tyskerne flere hundre mann i gang med å bygge en stor tank­grav fra Goksjø til Hunstok, og videre over Mosserød til Mokollen, i fall det skulle komme en alliert invasjon. Fra Klavenesbukta til Natval og Hunstok skar en pansersperring, med støpte betongblokker, over jordene.

Les mer

Ved krigens slutt var vel 1,2 km av graven ferdig. Store deler av den var 10 meter bred, med høye jordvoller omgitt av piggtrådsperringer. På nord­siden av Hunstok-krysset lå en kraftig bunker, og lenger nede, ved Mosserødveien, lå enda en bunker, på en høyde, omgitt av skyttergraver, og med tuneller/huler i fjellet under. Etter krigen fylte bøndene igjen tankgrøfta med bulldoser. Jobben var stort sett ferdig på 1960-tallet, men først tidlig i 1980-årene var hele igjenfyllingen unnagjort og grøfter og skytter­graver fullstendig fjernet.
 

Kilde: Sandefjord Blad 29. mai 1945; K. Berg m.fl. "Sandefjords historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter, Sandefjord 1984; Olstad, Finn; "Sandefjords historie".
Kilde: Slektsdat, http://slektsdata.no/Tankgrav.htm;

Bearbeidet av Lardex