På 1880- og 1890-tallet vokste Haukerød-krysset og området rundt fram som det nye senteret på Haukerød.

Les mer

Fram til slutten av 1800-tallet, var Hunstok sentrum på Haukerød. Der lå storgårdene Haukerød og Hunstok, der gikk Mosserødveien, som var hovedveien til byen, og der lå Haukerød skyss-stasjon og gjestgiveri. I 1880-årne fikk byen jernbane, og med den gikk antall reisende på Raveien og besøket på skyss-stasjonen ned. Samtidig ble flere nye veier til/på Haukerød åpnet; Moveien til byen, Bøveien og Klavenesveien, og veien Tisle-Mørk. Dermed vokste Haukerød-krysset fram som et nytt trafikk-knutepunkt, og der kom det i løpet av få år flere forretninger, håndverksbedrifter og et nytt boligområde. Allerede på 1890-tallet ble dette området det nye senteret på Haukerød. I årene som fulgte, fortsatte senteret å vokse; det kom flere bedrifter, skole, telefonsentral, postkontor og bensinstasjoner, en rekke frivillige foreninger og lag, badstue, barnehage m.m. 

 

Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar.

Bearbeidet av Lardex

   
https://www.lardex.net