Raveien Sandefjord går fra rundkjøringen ved Tassebekk, den tidligere kommunegrensa mellom Sandefjord og Stokke, til kommunegrensa mellom Sandefjord og Larvik. Dette er nok den lengste veien i Sandefjord, regnet etter antall husnummer. Som navnet forteller, går veien på «ryggen» av raet, der mennesker har ferdes i uminnelige tider. I årenes løp har veien hatt mange navn, både lokale veinavn og offisielle navn og veinummer; Raveien, Kongeveien, Postveien, Grevskapsveien, Den Jarlsbergske hovedvei, Vestlandske hovedvei, Sørlandske hovedvei, Riksvei 40 og Europavei 18.

Les mer

Allerede på 1700-tallet gikk den eldste delen av hovedveien veien fra Christiania (Oslo) gjennom Drammen og Vestfold, langs raet, til Helgeroa i Brunlanes, og ble kalt Raveien, i mer offisielle former Den Jarlsbergske hoved­vei. Den første brua over Lågen ved Bommestad ble bygget i 1808.

Det opprinnelige navnet på hovedveien mellom Christiania og Stavanger, var Vestlandske hovedvei. Fra Stathelle til Stavanger ble veien først opparbeidet som kjørevei på begynnelsen av 1800-tallet. Da var den planlagt og tilrettelagt for post, embets­menn og militærvesen.  Tidlig på 1900-tallet skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei, og fikk veinummeret Riksvei 40, fra 1928 til 1965. Dette var veien man måtte «tråkle» seg gjennom for å komme til ferieparadiset Sørlandet på 1950-tallet. Veien passerte gjennom de de fleste byene, som Drammen, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. I høysesongen hadde veien alt for dårlig kapasitet og alt for dårlig standard. Det tok tid å komme fram; trafikken korket seg neste over alt, og ulykkene var mange. Etter 1965 ble veien omklassifisert til Europavei 18. Senere er det bygget ny E18, lenger vest, og i dag heter veien Raveien, med det offisielle veinummeret Fylkesvei 256 (Vestfold).

Kilde: https://www.riksvei.no/riksvei40.htm; https://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandske_hovedvei; https://no.wikipedia.org/wiki/Europavei_18s_historie_i_Vestfold

Bearbeidet av Lardex