I årenes løp har det vært mange ulike hendelser på/ved Raveien gjennom Haukerød-området, ikke minst trafikkuhell.

Fra tidlig på 1900-tallet var Raveien gjennom Sandefjord en del av Sørlandske hovedvei, fra Oslo mot Sørlandet og Stavanger. Fra 1928 til 1965 hadde veien veinummeret Riksvei 40, og fra 1965 Europavei 18. Veien gikk gjennom de fleste byene, og hadde dårlig kapasitet og standard. Det førte bl.a. til at trafikken korket seg mange steder, og medførte mange ulykker. Dette gjaldt ikke minst i Haukerød-området. Senere er det bygget ny E18, lenger vest, og i dag er trafikken på Raveien av mer «lokal» karakter.