Etter at Moveien ble tatt i bruk i 1884, med forbindelse videre til Svines, Bøveien sto ferdig samme år, og veien Tisle-Mørk ble åpnet i 1894, ble Haukerød-krysset et viktig trafikk-knutepunkt på Raveien. På få år vokste det fram flere forretninger og håndverks­bedrifter rundt krysset. Dette førte igjen til etablering av nye boligområder. Allerede tidlig på 1890-tallet hadde Haukerød blitt en liten «forstad» til Sandefjord by. Blant de mest «kjente» bedriftene fra den gang er nok Samuel Olsen Moes (senere Søren Hems) landhandel, Nils J. Liverøds smie og Hans Marthin Hvidstens garveri, men her fantes andre også, bl.a. snekker­verksted, sagbruk, hjulmaker og skomaker.