Haukerød telefonsentralen åpnet i 1906, og var manuell i mange år. Den som ville ringe, kalte først opp «damene på sentralen», som «plugget» samtalen videre til mottaker. I dag virker dette uforståelig, med den telefon-trafikken vi kjenner, men den gangen var det bare et fåtall som hadde telefon. Ofte gikk de som trengte å ringe, til naboen for å låne telefonen. Damene på sentralen hadde god tilgang til samtalene, og visste mye om hver enkelt rundt i bygda. Dermed ble nok antall samtaler svært begrenset; telefonen ble først og fremst brukt når en hadde behov for å kontakte lege eller hadde andre, påtrengende behov.

Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar

Bearbeidet av Lardex