Fram til 1918 fantes to skoler i Haukerødområdet, Bø og Lundeby. De var ikke bygd som skoler; de var gamle bolighus på mindre gårder. Ungene klaget og lærerne var misfornøyd. I 1918 ble de to skolene lagt ned og elevene ble overført til den nybygde Haukerød skole, som tok imot de første elevene 12. januar 1918. Hans Berge, som fram til da hadde vært lærer ved Bø skole, ble den nye skolens første bestyrer, og fortsatte i jobben fram til 1949. Han er for øvrig kjent for sin innsats som svømmelærer. I 1920 stiftet han Sandar krets av Norsk Livredningsselskap. Han ble senere året med selskapets gullmedalje, og ble utnevnt til æresmedlem i Sandefjord Svømmeklubb.

Den nye skolen ble snart for liten. Allerede i 1923 kom det et tilbygg med 4 klasserom, og lærerinne-leilighet på loftet. I 1953 måtte skolen utvides igjen, da med ei ny skoleblokk bak den gamle skolen. I 1969 fikk skolen egen gymnastikksal, fordi det var mange elver, og skolen hadde ikke mulighet til å gi elevene regelmessige undervisningen i kroppsøving. Den nye gymsalen skulle også brukes til andre aktiviteter, både for skolen og for foreldre-laget.

I dag står en helt ny skole på samme sted, innviet i 2013 og Sandefjords til nå nyeste barneskole.

Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar; Ertzås, Henry Anker, Haukerød skole 75 år – 1918-1993; slekstdata.no - https://www.slektogdata.no/nb/kilder-i-vestfold/skolevesenet-i-vestfold/lavere-almueskoler-og-barneskoler/sandar-haukerod-skole

Bearbeidet av Lardex