Blant de mest kjente foreningene var bl.a.:

  • Avholdslaget Vårbrudd, som ble stiftet i 1894, og fikk sitt eget lokale i Haukerød-krysset noen år senere. Foreningen hadde mange tilbud og engasjerte mange, fram mot siste del av 1900-tallet.
  • Haukerød sanitetsforening, som ble etablert i 1930-årene, først som en undergruppe av Sandar Sanitetsforening, og så som selvstendig forening i 1950-årene. Foreningen sto bl.a. for byggingen av Haukerød badstue, som ble innviet i 1949. Siden har foreningen selv drevet badstua.
  • Haukerød krets av Norsk Folkehjelp, som ble stiftet i 1948. I 1957 etablerte foreningen Haukerød barnehage, som en av de første i kommunen.
  • Idrettslaget Runar, som ble stiftet i 1949, som en sammenslåing av Haukerød idrettslag, Fevang idrettslag og Sportsklubben Tempo. Kort tid etter gikk også Elgesem Håndball­klubb inn i IL Runar, som fikk sitt første klubbhus i 1963. Idrettslaget har nå i mange år vært kommunens største frivillige forening.   
  • Haukerød Vellag, som ble stiftet i 1950. Vellaget arbeidet iherdig for å etablere leke­plasser for barn, og hadde mange arrangementer de 10 første årene. Senere overtok skolens foreldrelag denne delen av vel-lagets oppgaver.
  • Haukerød Skolekorps, som ble stiftet i 1962 og hadde sin første offentlige opptreden 17. mai 1963, under ledelse av sin første dirigent, Leif Lønne.

Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar.

Bearbeidet av Lardex