Allerede i 1907 åpnet «Goksjøruten» med post, og dermed fikk Haukerød, som et av de første områdene i kommunen, eget landpostbud. Året før, i 1906, hadde Sandar fått sine to første landpostruter, på Framnes og Helgerød. Folk på Haukerød og Vaggestad følte seg tilsidesatt og protesterte, og allerede året etter, i 1907, ble to ruter åpnet, hvorav «Goksjøruten» var den ene. Den ble kjørt 3 dager i uka, og gikk via Haukerød til Trevland i Kodal, med retur om Åsrumvannet. Senere ble ruta utvidet, først til 4 dager i uka, og i 1911 til 6 dager i uka.

Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar

Bearbeidet av Lardex