Den 28. desember 1944 ble et engelsk Halifax fly skutt ned av tyskerne. Det falt ned på Jahres Kjemiske Fabrikker der det eksploderte og forårsaket store ødeleggelser. Fabrikkens direktør, Felix Gunszt, omkom under eksplosjonen.
Flymannskapet, seks kanadiere og 1 engelskmann, ble drept da flyet styrtet.
Flere bygninger i nærheten ble også ødelagt uten at menneskeliv gikk tapt.
I et av de nærmeste husene, Framnesveien 56, var trykket så stort at veggene gikk litt fra hverandre og i et hjørne ble en frakk hengende fast når veggene gikk sammen igjen. Husets beboere gikk i kjelleren og berget seg.

Se bilde av stedet idag