Thor Hasle begynte jernvarehandel i Storgata 16 i 1901, han var da 29 år gammel og kom fra Tjølling. Butikken hadde inngang fra Kongensgate og lå i en del av byen som det raskt ble ble en livlig handel og en skarp konkuranse på pris og utvalg. I 1915 brant gården og Hasle måtte flytte til Stockfletsgate 2, her ble han til Storgata 16 var bygd opp igjen. Han var da eier av nybygget sammen med Thor Jacobsen.

Firmaet holdt til her frem til 1985 da de flyttet inn i et nytt bygg på Pindsle. I 2000 ble forretningen i Sandefjord nedlagt og eieren Lars Nenseth valgte å flytte til Nansetgata i Larvik, det hele var over i 2003.