Huset og anlegget stod ferdig 1933.
Tjenerføy ombygd og påbygd med en 2. etasje i 1950-årene.
Arnebergstuen sto ferdig i 1960.
Arkitekten var Arnstein Arneberg.
Anders Jahre bodde på eiendommen til sin død i 1982.
Hans andre kone , Bess Jahre, fortsatte å bo på Midtåsen til hun døde i 2006.