Familien Feen besto av Solveig født Berg og Halvdan Feen.  De hadde 6 sønner.  Halvdan Feen var overlærer på Sandefjord Handelsgymnasium og Handelskole i en menneskealder.  Han underviste bl.a. i Bedriftsøkonomi, Handelsregning mm.  

Halvdan Feen var veldig aktiv ved siden av sitt arbeide.  Han satt ik Formannskapet og Bystyret i Sandefjord Kommune i 4 perioder.  Han representerte venstre. Han var med i Forstanderskapet i Sandefjords Sparebank fra midten av 50tallet fra til 1970 hvorav formann ifra 1964 til 1970.