Det ble stiftet mange fotballklubber på tretti-tallet, den mest framgangsrike var Tempo som ble stiftet i Nybyen-strøket i 1932.

Etter krigen ble Tempo slått sammen med Haukerød I. L. og Fevang I. L. til I. L. Runar