Da Sandefjord Sparebank startet sin virksomhet i 1857, leide banken lokaler hos Tholfsen. Han var bankens første klasserer og hadde stillingen i nesten 30 år.
Gården ble solgt i 18987. 2 år senere ble den innredet til Apotek Hvalen som holdt til der til bygningen ble revet i 1987. Senere kom avishuset til Sandefjords Blad

Se bilde av stedet idag