Bernhard Gustavsen drev vognmannsvirksomhet, etablerte Prestehagens Kull Koks og Vedforretning ved Gokstadveien (bildet) og begynte på 1920-tallet "omnibusfart", altså rutebilvirksomhet. 

Les mer

Første bussen ble til ved at en lastebil, som på vinterstid fraktet ved, kull og koks, om sommeren ble rengjort og malt og påsatt et spesiallaget karosseri av tre, med langbenker for passasjerene. Senere ble kjøretøyene spesialbygget og understell importert. Å være passasjer var en rystende opplevelse, for det var massiv gummi, ikke luft, i dekkene. Ikke var det fast dekke noe sted heller. Bussene konkurrerte med Framnesferja om trafikken over/rundt fjorden ut til Rød og Vesterøya. "25 øre på alle veier" var reklamen malt på bussene. Det var fristende for folk til og fra byen å bruke bussen, for da slapp man den tunge bakken opp Ferjeveien. Sønnene Birger og Odd overtok virksomheten, mens den tredje broeren Nils Bernhard startet fargvehandel. 

Kilde og bilde er fra Knut Sørhaug, barnebarnet til N. B. Gustavsen.