Oversikt over Sandefjords Sparebanks styreformenn:
Sakfører Thor Bryn 1857 - 1881
Konsul Fredrik Høst   1881 - 1886
Skipsreder P.A.Grøn  1886 - 1888
Doktor Julius Christensen 1889 - 1922
Overrettssakfører Th. Miøen  1923 - 1937
Overrettssakfører Julius Jacobsen Næss  1938 - 1942
Direktør O. Aanderud Larsen 1943 - 195Sorenskriver Einar Vigen  1955
Rådmann Finn Sandberg  1956 - 1977
Direktør Øistein Bøe 1978 - 1981
Malermester Alfred Bjørvik  1981 - ???

Styret i Sandefjords Sparebank ble nedlagt på 1990 tallet, samtidig som forstanderskapet og kontrollkomiteen ble nedlagt. En av styrets viktigste oppgaver, var å bevilge lån.  Denne Funksjon ble overtatt av en kredittkomite.