Oversikt over Sandefjords Sparebanks formenn i Forstanderskapet:

Overrettssakfører TH. Mjøen  1894 - 1906

Overrettssakfører J.J. Næss 1907 - 1916

Høyestrettsadvokat Trygve Rynning 1917 - 1918

.Skolebestyrer Olav Steinseth  1919 - 1926

Skipsreder Marcus Stenseth 1927 - 1940

Sorenskriver Einar Vigen 1941

Direktør Sigurd Nielsen  1942

Kjøpmann Abraham Holtan 1943 - 1952

Underfogd Stefanus Jacobsen 1953 - 1963

Overlærer Halvdan Feen 1964 - 1970

Kemner Ivar Johansen 1971 - 1978

Fiskehandler Thopr Berggreen 1979 - ???

Forstanderskapet i Sandefjords Sparebank ble nedlagt på 1990 tallet, samtidig som styret og kontrollkomiteen ble nedlagt.