Kontrollkomiteen i Sandefjords Sparebank ble nedlagt på 1990 tallet, samtidig som styret ogforstanderskapet ble nedlagt.