Grunnlagt i 1914 av A. Heimdal.
I 1920 gikk hvalfangstbestyrer Th. Sørlie inn som kompanjong.