Lingelemveien går fra krysset Midtåsveien/Dølebakken i syd, passerer gjennom Breidablikk og Mosserød, krysser Ringveien og Torpveien, for til slutt å ende i Raveien ved Fevang i nord. Veien ble anlagt rundt 1890 og passerer gårdene Åbol, Vestre Unneberg, Hjertås, Lingelem, Brekke, Bergan, Vataker og Orerød. 

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net