Kolonihaven er blitt boligstrøk

Se bilde av stedet idag