Bilde av Maskinkompaniet AS v/ David Tamnes. Han er født på Evavollen Søndre den 23.08.1914 som den tredje yngste av 8 søsken. Hans foreldre var Hans-Morten Steffensen Tamnes, f. 15.11.1885, d. 1.11.1953 og Elen Katrine Evavold f. 27.9.1878, d. 21.4.1964. Han etablerte først sin forretning i Sverres gate 1 (brukte også adressen Kongensgate 32) i 1946. Flyttet 1964 til Moveien 6, senere endret til Nedre Movei 6. Bedriften solgte alt av utstyr til landbruket, men ble etter hvert en for liten aktør i konkurranse med blant andre Felleskjøpet, og gikk senere over til å selge og reparere maskiner til hage som for eksempet gressklippere og snøfresere.
Sønnen Hans Morten Tamnes videreførte sin fars firma etter David Tamnes bortgang 14.07.2008.
David Tamnes utga i 2005 et hefte "Mitt barndoms rike ved nordsiden av Aursunden - og Norge i krig og fred. Beretninger og anekdoter fra perioden 1914-1979". Heftet er til salgs i bokhandel på Røros.
I 2002 skrev David Tamnes et hefte "Maskinkompaniet - en landbruksforretnings historie 1946-1996". Usikker på om det er utgitt og event. hvor det kan kjøpes.