Konsul Lars Christensen og fru Ingrid bodde i denne praktboligen i Ranvik i alle år.  Senere flyttet A/S Thor Dahl inn i boligen og det ble kontorer for rederiet og senere for Eiendomsselskapet.

Les mer

I tinglysingsregisteret har eiendommen Ranvik fått g.nr. 120, bnr. 38 under Hauan.  Bnr. 38 ble utskilt fra bnr. 20 (Sjøstrand).  Deb første eier var Augusta Grøn, som var gift med skipsreder Karsten Grøn. Selger av eiendommen var Chr. Larsen. Neste eier var konsul Lars Christensen som kjøpte eiendommen av sin søster Augusta Grøn i 1916.  Ved skjøte tinglyst 10/7 1920, blir eiendommen overdratt til fru Ingrid Christensen.

Hans Bogen forteller i sin bok om "Lars Christensen 70 år" at veien langs vestsiden av Sandefjorden var i 1900 blitt stukket ut fra Pukkestad til Lofterød.  Før gikk det bare en krøttersti der, men idyllisk var den.  I 1902 var veien ferdig fram til Verdens Ende.