Til høyre Hans Dokken as konfeksjon og deretter Harald Larsen glassmagasin. Før Hans Dokken flyttet inn holdt Stensbye Damekonfeksjon  samme lokalene, 
Videre Storgata 7 og til venstre kontorene til advokatene Odberg i den såkalte Odberggården.
Bildet er sannsynligvis fra 1960 tallet.

Gården ble revet i 2020 for å gi plass til nok et kombinert bolig og forretningsbygg i sentrum