Etter at lagerbygningen brant, ble den bygget opp igjen og sto ferdig i 1982. Det nye lageret er på 1474 kvm i grunnflate, i 2 etasjer, slik at det totalt ble 2.948 kvm.  Thor Dahl Plastindustri  har hele 2. etasje i bygget, totalt 1.474 kvm pluss 1. etasje med 1.181 kvm.