Styreformenn:

Konsul Lars Christensen  1928 - 1932

H.r.advokat P. Irgens Odberg

Skipsreder Einar Brun   ?? - 1972

Advokat Per Odberg 1972 - 

Styre ble oppløst: 

 

Formenn i Representantskapet:

Skipsreder Anders Jahre 1928 -