Gården eies av Odd Fellow-losjen som har møtelokaler i 2. og 3. etasje. I 1959 flyttet losjen fra lokalene de hadde i Dronningensgate 9 og hit
I første etasje har det vært ulie virksomheter som fotograf, urmaker, forsikringsagent, distriktskontor for Norsk Brændselsolje as (BP) og ulike former for helsetjenester.

Se bilde av stedet idag