Sandarhjemmet - aldershjemmet på Presthagen - ble bygget av Sandar kommune i 1956. Under sprengningsarbeidet ble vinduer hos Bjørn Holseth sin farmor Mimmi knust av stein som sprutet mot byen. Den gangen var Sandarhjemmet bebodd av eldre som ikke var så skrøpelige som dagens beboere på sykehjem. Ved siden av lå "søsterhjemmet" der noen sykepleiere og andre i betjeningen bodde, pluss at vaskeriet holdt til der. Senere ble bygget gjort om til leiligheter. 

Kilde: Bjørn Holseth Facebook