Ole Gogstad overtok i 1894 Birkelands Hotel og forandret navnet til Grand Hotel. Hotellet ble utvidet 2 år senere.
Sønnen Trygve Nord Gogstad var eier fra 1908.
Sandefjord Børs ble opprettet 19.7.1912 og hadde sine første lokaler i hotellet.
Bygningen brant delvis ned i 1913, men ble straks etter bygd opp igjen og modernisert.
Senere eiere har vært Sandefjord Handelsbanks forening og fra 1936 gjennom en årrekke Sandefjords Maskinistforening som hadde lokaler i 2. etasje. 
 

Les mer
Se bilde av stedet idag

1.etasje var det ulike kontorer med leger, arkitektkontor med flere.
Senere kjøpte Ramall Eiendom  Skolegata 3, rev bygningsmassen og førte opp et kombinert bolig og forretningsbygg  som stod ferdig i 2005.