Ole Gogstad overtok i 1894 Birkelands Hotel og forandret navnet til Grand Hotel. Hotellet ble utvidet 2 år senere.
Sønnen Trygve Nord Gogstad var eier fra 1908.
Sandefjord Børs ble opprettet 19.7.1912 og hadde sine første lokaler i hotellet.
Bygningen brant delvis ned i 1913, men ble straks etter bygd opp igjen og modernisert.
Senere eiere har vært Sandefjord Handelsbanks forening og fra 1936 gjennom en årrekke Sandefjords Maskinistforening som hadde lokaler i 2. etasje. 1.etasje var det ulike kontorer med leger, arkitektkontor med flere.
Senere kjøpte Ramall Eiendom  Skolegata 3, rev bygningsmassen og førte opp et kombinert bolig og forretningsbygg  som stod ferdig i 2005.

Se bilde av stedet idag