Oversikt over banksjefer i Vestfoldbanken:
Oddvar Bruun fra 1972 til 1981
Karl Gundersen fra 1981 til 1982
Terje Røsjorde fra 1982 til
Thor Hagberg fra 1989 til 10/61991
Ole Vatne