Støpt radioamatørtårn som sto på toppen av Kråkås på Hasle. Bygget før siste verdenskrig av radiohandler Oliver Bingen.
Tårnet ble revet  i 1960-årene i forbindelse med boligbygging på stedet.
"Stratos" ble tårnet kalt, som ble beskrevet som en enestående radioamatørstasjon. Tårnet hadde en grunnflate på 5 x 5 meter og var 12 meter høyt. Denne stasjonen hadde en effekt på 50 watt, som var den største effekt som var tillatt i Norge.
Bingens radiosignatur var LA1F, og var blant de aller første lisenser som ble gitt her i landet.
Tårnet ble tatt av tyskerne i 1940. Senderen ble da flyttet til Sandhølet og gravd ned der.