05.12.1939: Søm mottas, Kathrineborggaten 13 II.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net