Johan Nilsen drev møbelfabrikk i Moveien 6.  Møblene solgte han i sin møbelforretning på Aagaards Plass.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Brødrene Johan og Karl August Nilsen er født i Värmland i Sverige.  De dro til Oslo rett før århundreskifte for å gå i snekkerlære.  Til Sandefjord kom de ca 1903.  Store deler av sentrum i sandefjord brant år 1900, og det var stort behov for håndverkere for å gjenoppygge byen. Etter hvert startet brødrene opp hver sin møbelfabrikk.  Johan startet opp i Moveien og Karl August i Kongensgate 37. Karl August døde tidlig, og fabrikken ble etterhvert overtatt av sønnen Robert.  (Se Robert Nilsens Møbelfabrikk A/S).

Johan begynte å selge møblene sine i møbelforretningen med hans navn på Aagaards Plass.

Johan Nilsen solgte møbelforretningen i 1960.  Kjøpere var Paul Abrahamsen og Kristian Hauberg. 

Johan Nilsen ble 90 år gammel.