Brødrene Johan og Karl August Nilsen er født i Värmland i Sverige.  De dro til Oslo rett før århundreskifte for å gå i snekkerlære.  Til Sandefjord kom de ca 1903.  Store deler av sentrum i Sandefjord brant år 1900, og det var stort behov for håndverkere for å gjenoppygge byen. Etter hvert startet brødrene opp hver sin møbelfabrikk.  Johan startet opp i Moveien og Karl August i Kongensgate 37. Karl August døde tidlig, og fabrikken ble etterhvert overtatt av sønnen Robert. 

Robert Nilsen drev fabrikken i Kongens gate 37 før han flyttet produksjonen til Lasken Gård.