Ole Herman Elgesem startet sin trevarefabrikk i 1955.  Hans første fabrikk startet han i Skiringsalsveien 37.  Etter en stund der, bygde han nye fabrikklokaler i Peder Bogens gt 6A.  Senere bygde han større fabrikklokaler i Gneisveien.  Fabrikken produsterte i hovedsak vinduer og dører.  I 1985 startet bedriften med produksjon og salg av vinterhaver.  Senere, i 2011, spesialiserte bedriften seg på produksjon av forskjellige varianter av foldedører, vinduer og glassfasader.

Se bilde av stedet idag