I dag eies gården av Arnt og Kari Haakestad og drives sammen med Vestre Freberg.