Det finnes ingen offentlig skole på Mo; barn i området Mo, Åsen og Lunden går i hovedsak på Haukerød, Mosserød eller Sande skole. Det finnes imidlertid to private skoler; Moe skole i Moveien og Mokollen skole i Plutosvei. Mokollen skole er en privat, kristen, drevet av adven­tist-samfunnet. Det finnes også en relativt stor, eldre privat barnehage, Mokollen barnehage, i Mokoll­veien, og en stor, kommunal barnehage, Modalen barnehage, i Mo terrasse. Mokollen skole og Modalen barne­hage er begge relativt nye, og omtale av disse tas derfor ikke med her.

 

Moe skole ble etablert på slutten av 1800-tallet. Skolen drives av den eldste dissentermenig­heten i Sandefjord, stiftet i 1871/1872, «Den evangelisk lutherske Fri­menig­het i Jarlsberg». I 1952 ble navnet endret til «Det evangelisk lutherske kirkesamfunn». Menigheten ble opprettet fordi Norge på 1860-tallet fikk ny lov om folkeskole på landet. Skolen gikk da fra å være en kristendomsskole til en allmenn­dannende skole, og kristendomsfaget ble redu­sert til et fag på linje med andre fag. I Vestfold førte dette til mye strid, masseutmeldinger av statskirken, og danning av det nye trossamfunnet. I 1897 kjøpte menigheten en eiendom på Mo (Moveien 78), skilt ut fra en av gårdene på Mo, tilhørende Lars Larsen Moe. Der bygde de et for­sam­lings­hus, til bruk som kirke og skole. Bygget sto ferdig og ble tatt i bruk året etter. Skolen var i mange år ganske «lukket», men er i dag åpen for alle, omfatter både barne- og ungdoms­skole, har 140 elevplasser, og følger samme læreplaner som andre skoler, men med egne planer i bl.a. kristendom/KRL. I 1995 brant det gamle forsam­lingshuset, og ble 2 år senere erstattet av et nytt kombinert skole- og kirkebygg. For å få plass til stadig flere elevere, har menigheten kjøpt opp to naboeiendommer og gjord om disse til under­­visnings­lo­kaler, satt opp et nytt skolebygg i to etasjer (2009) og oppført nytt tilbygg (2018).

Mokollen barnehage ligger på sletta mellom Mo­kollen og Midtåsen, omgitt av frodig bøke­skog. Barnehagen ble etablert i 1966, som barnepark, med åpningstid fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Den første tiden stengte den når det var kaldt, fordi den holdt til i små lokaler i kjeller­en hos en av grunnleggerne, i Mokollveien. Kort tid etter fikk barnehagen en gammel bank­-brakke, og tok denne i bruk. Senere er lokalene utvidet og bygget på flere ganger, og har i tillegg egen grillhytte på lekeplassen. Antall plasser er også utvidet flere ganger; i dag har barnehagen 58 barn fra 1 års alder, og holder åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00. I starten var det bare én ansatt «barnehagetante»; i dag er det 15 hele stillinger, medregnet egen styrer. Barne­hagen bruker nærmiljøet aktivt, både naturen rundt barnehagen og områdene ved vann­tanken og på Midtåsen. De har stort fokus på mat, under temaet «fra hav og jord til bord»; de besøker gårder i nær­miljøet, der de høster mais, epler og grønnsaker, de besøker både baker og fiske­butikk, og de lager mat. Tiden i barnehagen avsluttes med et 3 retters måltid på Midt­åsen, noe som er svært populært. Våren 2016 feiret barnehagen 50 år. Da var det stor jubileumsfest med nesten 400 til stede.

Kilder: Møller, Vilhelm: Sandar, bind 2, 1980; Davidsen, Roger: Et sted i Sandefjord, 2008; Slettvik, Tore, tidligere rektor ved Moe skole; Nordby, Inger, styrer ved Mokollen barnehage.