I årenes løp har det vært mange ulike hendelser også i Mo-området, noen alvorlige, andre mindre alvorlige. Det gjelder både trafikkuhell, brann, sprengningsulykker, tyveri o.a.