Harald Evensen startet Evensen Trevarefabrikk A/S i 1966 .