Litt før 1900 kjøpte verkseier Christen Christensen den ytre del av Skogan, mot ytterste del av Mefjorden, og kalte stedet Yxney. På et naturskjønt, men værhardt sted satte han opp en sommerbolig samt fiskerhus for laksefiskerne, garnbu, isbu, brygger og et anlegg for røyking av fisk.
I 1933 kjøpte Lars Christensen resten av de to gårdene på Skogan, med to våningshus og ca. 100 dekar innmark.
Ca. 1938 anla Lars Christensen en stor pelsdyrfarm på Helle, litt utenfor Skogan. På det meste var farmen oppe i 5000 mink. Den ble nedlagt i 1979..
I begynnelsen av 1950-årene etablerte Lars Christensen Skogan stutteri for oppdrett av varmblodshester. Han ble eier i 1961..
Sønnen Thor Christensen flyttet med familie til Yxney i 1986.
I 1994 ble eiendommen solgt til Kjell Chr. Ulrichsen fra Bærum. Han har bygd opp et stort anlegg for ridehester på Skogan.
Lars Christensen junior med familie flyttet fra Ranvik til Yxney i 1952.