Huset har sannsynligvis alltid vært et bolighus, men som i 2021/2022 vil forsvinne i forbindelsemed bygging av boligblokker på begge sider av Dronningens gat

Se bilde av stedet idag