Dronningens gate 34 har som de fleste hus i denne delen av Dronningens gate vært bolighus, men etter hvert vil bli erstattet av boligblokker som skal bygges på begge sider av gaten (2021/2022)