Sjømanns-minnesmerket av Gustav Lærum foran inngangen til Sandefjord kirke. Avduket 17. mai 1920, en gave til byen fra en innsamlings- komité med kaptein A.M. Abrahamsen som formann. En bronseskulptur innrammet av fire hornminer til minne om 21 sjømenn fra Sandar og 11 fra Sandefjord som omkom på sjøen under første verdenskrig 1914-1918.

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992