Billedhugger og maler Hans Holmen. Skulpturen er hugget i gråstein, avduket 17. mai 1928, til minne om presten og salmedikteren Magnus Brostrup Landstad, som var prest i Sandeherred kirke i tiden 1859 til 1877. Han døde i Kristiania i 1880. Landstadmonumeptet

Skolebarn i Sandar var aktive med i innsamlingen av midler til denne skulpturen som gir et meget godt bilde av Landstad på vei fra preste­gården til kirken. Plasseringen på den gamle kirkebakken har det vært delte meninger om, men en bedre plass har man foreløpig ikke funnet.